ข่าวมวย » นักชกกีฬาอ่างทองฉลุยรอบรองฯรุ่น75กก.ศึกกำปั้นยูธ

นักชกกีฬาอ่างทองฉลุยรอบรองฯรุ่น75กก.ศึกกำปั้นยูธ

7 เมษายน 2019
179   0

นักชกกีฬาอ่างทองฉลุยรอบรองฯรุ่น75กก.ศึกกำปั้นยูธ

กิตติภัฎ พรึกเสนา นักชกจากรร.กีฬาอ่างทอง ชนะอาร์เอสซี บุญรักษ์ จงใจสุรธรรม จากรร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี ยกแรกผ่านเข้ารอบรองฯ รุ่น 75 กก. ศึกมวยสากลไทยแลนด์ ยูธ บ็อกซิ่ง สตาร์ 2019 ณ  เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ วันที่ 6 เม.ย. 62

ศึกมวยสากลไทยแลนด์ ยูธ บ็อกซิ่ง สตาร์ 2019  ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

วันที่ 6 เม.ย. 62 คู่เอกรุ่น 75 กก. กิตติภัฎ พรึกเสนา นักชกจากรร.กีฬาจ.อ่างทอง พบ บุญรักษ์ จงใจสุรธรรม นักชกรร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี ผลปรากฏว่า เพียงแค่ยกแรกกิตติภัฎออกหมัดจะแจ้งเดินหน้าถลุงลำตัวสลับใบหน้าจนกรรมการยุติการชก ชูมือให้กิตติภัฎ ชนะอาร์เอสซีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

ขณะที่ผลการแข่งขันรุ่นเดียวกัน

ณัฐพล โพธิศรี (รร.อาจสามารถ) ชนะอาร์เอสซี ปัณณธร วรรณศิริ (สโมสรศรีราชา) ยก 2, วีรชน กมลฤกษ์ (รร.กีฬา จ.อุบลฯ) ชนะ อาร์เอสซี อิทธิพล แสนนาม (รร.บึงศรีราชา) ยก 2, อภิสิทธิ์ สังข์เมือง (รร.ธัญรัตน์) ชนะคะแนน อรรถพล แบนคำ (ไฮ้แลนด์ยิมส์ 4-1

สำหรับผลการชกมวยในรอบสอง รุ่น 48 กก. เศกสรรค์ เจริญกิจ (มีนะโยธิน) แพ้คะแนน ณัฐพงษ์ คำทา (รร.กีฬากรุงเทพ) 0-5, ธนรัฐ แสงเพชร (รร.กีฬาอบจ.พิษณุโลก) ชนะอาร์เอสซี วิภพ เชิดชูกระสินธ์ (สมาคมกีฬา จ.แม่ฮองสอน) ยก 2, ขวัญชัย ห้องแก้ว (รร.บึงศรีราชา) ชนะผ่าน อัษฎาวุฒิ ลือเดช, กฤตัชญ์ กำเนิดสินธุ์ (รร.ตราษตระกาญคุณ) ชนะอาร์เอสซี รัชพล ทับทัน (ทีเด็ด 99) ยกแรก, ภาคภูมิ ถวิลรัมย์ (รร.สามโคก) แพ้อาร์เอสซี ขวัญชัย เปลี่ยนขุนทด (ส.กีฬา จ.อ่างทอง) ยก 2, เสกรรค์ คุ้มดี (รร.กีฬาจ.อ่างทอง) แพ้คะแนน ธนวัฒน์ ชูชุม (รร.กีฬาจ.ตรัง) 1-4, รัฐนันท์ ศรีเพชร (รร.กีฬาจ.ศรีสะเกษ) แพ้คะแนน วันชัย ระห้อย (ส.กีฬาจ.พิษณุโลก) 1-4

รุ่น 52 กก. มนัส ตรีรัตน์ (รร.กีฬาจ.อุบลฯ) ชนะน็อก ทวีชัย หมื่นแสน (รร.ร่มไทรวิทยา) ยกแรก,สัณหเจต แก้วพูน (ส.มวยอุบลฯ) ชนะคะแนน ศุภกิจ นวคุณยิ่งยง (ส.กีฬาแม่ฮ่องสอน) 5-0, นันทกร บุญลาภ (รร.บึงศรีราชา) แพ้อาร์เอสซี ฐาปนพงษ์ หนูเขียว (ส.กีฬาจ.พิษณุโลก) ยก 2 , รัฐพล แจ่มประโคน (รร.วัดราชาธิวาส) แพ้อาร์เอสซี ธนาวุฒิ ชิตพงษ์ (รร.กีฬาจ.ตรัง) ยกแรก, สหชาติ สินปรุ(จอร์นีพราม์) แพ้คะแนน เอกสิทธิ์ พลราช (รร.กีฬา จ.อ่างทอง) 0-5, สิทธิศักดิ์ เกื้อแก้ว (ทีเด็ด 99)ชนะคะแนน ภูริเดช ทองจันทร์แก้ว (รร.กีฬาจ.นครศรีฯ) 3-2, สิรวิชญ์ นิ่มนวล (รร.สามโคก) แพ้อาร์เอสซี พลวัฒ บุญเกิ่ง (รร.กีฬาอบจ.พิษณุโลก) ยก 2

รุ่น 75 กก. ณัฐพล โพธิศรี (รร.อาจสามารถ) ชนะอาร์เอสซี ปัณณธร วรรณศิริ (สโมสรศรีราชา)ยก 2, วีรชน กมลฤกษ์ (รร.กีฬา จ.อุบลฯ) ชนะ อาร์เอสซี อิทธิพล แสนนาม (รร.บึงศรีราชา) ยก 2, อภิสิทธิ์ สังข์เมือง (รร.ธัญรัตน์) ชนะคะแนน อรรถพล แบนคำ (ไฮ้แลนด์ยิมส์ 4-1, กิตติภัฎ พรึกเสนา (รร.กีฬาจ.อ่างทอง ชนะอาร์เอสซี บุญรักษ์ จงใจสุรธรรม (รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี) ยกแรก

รุ่น 51 กก.หญิง รัชพร จินดา (ทหารอากาศ) ชนะน็อก ประกายวรรณ เติมสวัสดิ์ (รร.กีฬากรุงเทพ)ยก 2, ปานเพชร ปุริวงศ์ (รร.กีฬาจ.อุบลฯ) แพ้คะแนน ยุพารัตน์ เพ็งพิทักษ์ (รร.กีฬา ขอนแก่น) 1-4,ขนิษฐา นกเชี่ยว (รร.กีฬา อ่างทอง) ชนะคะแนน เอเปก บุตรดี (รร.กีฬาศรีสะเกษ) 5-0, อิศรารัตน์ ศิริเลิศวรสกุล (รร.กีฬาจ.นครปฐม) แพ้คะแนน วิปัศยา มณีฉาย (รร.กีฬาจ.นครศรีฯ) 0-5, อารยา คำบุญมี (รร.ร่มไทรวิทยาคม) แพ้อาร์เอสซี ณัฐพร แก้วเฟื่อง (รร.กีฬาจ.นครสวรรค์) ยก 2, กันต์ชยุตรา ทวีสุข (รร.ละหานทราย) แพ้อาร์เอสซี เกวลี อิ่มจีน (ส.กีฬา จ.ขอนแก่น) ยก 2, ริสา นามโคตร (สมาคมมวยอุบลฯ) ชนะอาร์เอสซี อังคณา แฉ่งฉวี (สิงห์บุรียิมส์) ยก 2

รุ่น 57 กก.หญิง กนกวรรณ ไชยแก้ว (รร.กีฬาศรีสะเกษ) แพ้อาร์เอสซี ดวงกมล กลมดี (รร.กีฬาจ.อุบล) ยก 2, ปาริชาติ ยอดนางรอง (รร.ละหานทราย) แพ้คะแนน สุกัญญา บัวกอง (รร.หนองกี่พิทยาคม) 0-5, จิตติมา พรหมเวน (รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่) แพ้คะแนน นภเกตน์ ศรีสวัสดิ์ (รร.กีฬา จ.พิษณุโลก) 0-5

รุ่น 64 กก. ชาญณรงค์  อินจำปา (รร.สามโคก) ชนะน็อก ธนพันธ์ วิญญายอม (กำปั้นยิมส์) ยก 2, กิตติศักดิ์ สวนนิภา (รร.กีฬา จ.อ่างทอง) แพ้คะแนน ยุทธนา มหามาตร์ (รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก)1-4,รชต โชคเจริญ (รร.กีฬากรุงเทพ) แพ้อาร์เอสซี โชคชัย ตรีวงศ์ (รร.กีฬาจ.ศรีสะเกษ) ยก 3, ธีรพล ทองขาว (รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี) แพ้น็อก อัจฉริยะ บุญเหมาะ (เพิ่มศักดิ์ยิมส์) ยก 2

รุ่น 69 กก. ณัฐกิตต์ วิชารักษ์ (รร.อาจสามารถ) ชนะอาร์เอสซี คิมหัน จิรวงศ์นุสรณ์ (รร.สิงห์สมุทร) ยก 2, พงศธร ปราสาทหินพิมาย (รร.วัดราชาธิวาส) ยอมแพ้ พิทักษ์ งามสม (รร.กีฬา จ.ศรีสะเกษ) ยก 2, ธีรภัทร เอี่ยมนิ่ม ชนะคะแนน ภูวดล พระอำพร (รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก) 5-0

ขณะที่ผลการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ที่ยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 เม.ย.รอบรองชนะเลิศ

รุ่น 48 กก.หญิง วรรณิตา น้อยนาง (ขอนแก่น) แพ้คะแนน ปานประดับ ปลอดสัย (ลูกประดู่) 0-5,ขวัญจิรา กองวัน (สพล.สุโขทัย) แพ้อาร์เอสซี อาภาพร อินทองศรี (พังงา) ยก 2

รุ่น 51 กก.หญิง สวรรยา ศรีสวัสดิ์ (รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะคะแนน อภิญญา บุตรด้วง (ลูกประดู่) 3-2, สุพรรษา เอมดี (ราชนาวี) แพ้คะแนน ผกามาศ สืบโสดา (กองทัพบก) 0-5

 

แหล่งข้อมูล : siamsport

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page